THÔNG TIN TRUYỆN
image

Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Người Duy Nhất Của Nam Phụ Thâm Tình

TOP TRUYỆN

Tuyệt Thế Cường Long

15111 lượt xem
Chương 1690 32 phút trước

01

Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

11995 lượt xem
Chương 1326 13 phút trước

02

Phúc Đức Thiên Quan

11659 lượt xem
Chương 720 57 phút trước

03

Thần Vương Lệnh

8006 lượt xem
Chương 1010 8 phút trước

04

Ninh Thư - Ngận Thị Kiểu Tình

6741 lượt xem
Chương 500 3 giờ trước

05

Bát Long Quy Nguyên Truyện

6443 lượt xem
Chương 673 20 phút trước

06

Hậu Duệ Kiếm Thần

5136 lượt xem
Chương 1522 23 giờ trước

07

Sỹ Đồ Phong Lưu

4850 lượt xem
Chương 644 14 giờ trước

08